Catàleg de serveis SOA

 

 

 La SOA és una arquitectura TIC que beneficia la UPC per tal d'assolir

SISTEMES D'INFORMACIÓ 
CONNECTATS

La mateixa informació a tots els sistemes d'informació
(dada única) 

INFORMACIÓ SEMPRE
ACTUALITZADA

Sempre que consultis una informació serà l'actual.

MODIFICA LA INFORMACIÓ
1 SOL COP

Només caldra introduir la informació en un sistema d'informació.
Automàticament ja apareixerà a tota la resta de sistemes d'informació 

LLESTOS PEL
MÓN MÒBIL 

El desenvolupament d'aplicacions mòbils molt més àgil.