Actualització de la versio del Bus SOA

En els propers mesos s'actualitzarà el BUS SOA.

Actualment l'ESB d'Oracle està hostatjat en dos entorns, el d'explotació que consta de dos servidors físics i el de desenvolupament, un servidor virtual. Aquests servidors donen servei a 20 Sistemes d’Informació proveïdors i 50 Sistemes d’Informació subscriptors amb un promig de més de 675.000  usos/mes.

Els dos entorns passaran a ser integrament virtuals i s'actualitzarà a la versió 12 c del BUS Oracle Soa Suite (actualment es troba a la 11g).

 

La virtualització de la plataforma ofereix una sèrie d’avantatges respecte a  l’actual arquitectura:

  • Reducció de costos de manteniment del servidors físics.

  • Optimització dels recursos assignats actualment.

  • Creixement en cas de càrregues puntuals per nous requeriments.

  • Alta disponibilitat de maquinari proporcionada per la plataforma virtual.

 

La nova versió del Bus SOA, a part de solucionar certes incompatibilitats amb els nous certificats SHA-2, inclou noves versions dels seus actuals components i incorpora noves funcionalitats (com ara la validació per oauth)  i la incorporació del Oracle Soa Suite  la qual facilita la integració amb entorns mòbils, cloud, així com la programació amb BPEL.

La instal·lació de la nova plataforma es realitzarà de forma paral·lela i sense aturar l’actual plataforma durant el període de proves. Únicament caldrà portar a terme una aturada puntual de l’actual plataforma per fer el canvi definitiu.

El govern SOA realitzarà proves funcionals del bus i el validarà, també es realitzaran proves amb proveïdors i subscriptors per tal de validar que el funcionament de les diferents tipologies de serveis és correcte. Atès la nova versió no incorpora canvis rellevants en el funcionament dels serveis es preveu que l’impacte per  proveïdors i subscriptors sigui  mínim.

El calendari previst per a la la migració és el següent:

  • Juny-Juliol: migració i validació entorn de proves
  • Setembre: migració i validació entorn d'explotació
  • Octubre: Nova versió del bus en explotació

Actualització 26/01/2016 Actualment estem a l'espera que passi el període de matrícula per a executar la mirgració del bus en explotació. La resta d'entorns ja estan migrats