Metamodel SOA

El metamodel SOA mostra l’arquitectura de les TIC a la UPC. És un model conceptual del model que la UPC vol adoptar en els propers anys. El meta model SOA UPC es basa en un model per capes: capa de model de dades, capa de model de serveis, capa de model d’aplicacions, capa de seguretat i capa d’usuaris.
El metamodel SOA el consulten els proveïdors a l’hora de crear els serveis web i poder-los catalogar. També ha de ser consultat pels subscriptors per a poder entendre on anar a buscar un servei web. Finalment el govern SOA també el consultarà per a validar que els serveis s’hagin creat segons aquest meta model.