Bones pràctiques SOA

Planteja’t l’ús de SOA
Estudia diverses possibilitats a l’hora d’implementar. Usa sempre SOA excepte en el cas que els nivells de servei que et proporciona SOA no siguin adequats pel teu projecte.

Prioritza els serveis amb major benefici per als teus usuaris 
Comença per algun projecte petit, que es pugui implementar en un temps reduït i el seu benefici sigui elevat.

Implementa serveis pensant en gran
A l’hora d’implementar serveis webs, fes-lo el més genèric possible. Tingues en compte que un servei pot contenir diverses operacions. La comunitat t’ho agrairà!

SOA és més que una iniciativa IT
SOA requereix d'un esforç conjunt del negoci i dels tècnics IT.

Fes comunitat
SOA el construïm entre tots, cada aportació és important. Participa en SOA! I avançarem més ràpidament.

Treu el suc de SOA
Al catàleg SOA hi ha molts serveis que pots utilitzar per al teu desenvolupament, d’una forma ràpida clara i que beneficiarà de ben segur els teus usuaris. Tot el que facis publica-ho i la comunitat SOA UPC t’ho agrairà.

Fes servir els estàndards
Utilitza els estàndards de serveis web (SOAP, REST, JSON, WSDL, FTP, connectors BD), si n’has de menester a d’altres contacta amb govern.soa@upc.edu.

Aprofita les eines del govern SOA
El govern et dóna suport a soa.osi@upc.edu i suport tècnic a soa.tec@upc.edu i et proporciona eines com el catàleg de serveis i exemples de codi
Aprofita els recusos SOA
SOA et proporciona la seguretat que desitgis pels teus serveis webs (certificats, https...), preocupat només d’establir un canal segur amb el bus.
SOA realitza un logging de les crides al teu servei. Demana el teu específic a govern.soa@upc.edu.
El govern SOA gestiona qualsevol adaptació que necessitis d’un servei existent ja sigui per estàndards o paràmetres.