Model de dades UPC

El model de dades UPC inclou totes aquelles dades UPC i identifica qui són els responsables de la validesa de les dades, els responsables d'oferir-les i quins serveis web disposa la universitat per a desenvolupar-los.
Consulteu el model de dades UPC, que podeu descarregar en format excel, que consta d'una taula amb 4 columnes:
- El nom de les dades
- La unitat responsable de la seva validesa
- El sistema que les ofereix
- Els serveis existents d'aquestes dades

El govern SOA ha creat el Model de dades UPC amb un doble objectiu:
- Assolir la dada única
- Identificar els responsables de la validesa de dades, de proveïr les dades 

Amb el Model de dades UPC, el govern SOA podrà:
- Valorar la validesa dels proveïdors de servei
- Determinar l'arquitectura dels serveis de dades de la UPC

El 2012, el governSOA ha identificat les dades altament reutilitzades (dades core). El 2013 pretén iniciar diversos projectes:

1. Creació dels serveis de dades core.
2. Fomentar l'ús en els nous SI d'aquests serveis de dades.
3. SOAlitzar SI existents per tal que usin els SI de dades.
4. Ampliar el model de dades amb dades perifèriques.

Aquest model serà consultat pels proveïdors per establir si poden proveir una dada o bé l’han d’obtenir d’un altre servei de dades. Els subscriptors consultaran el model de dades per a poder identificar ràpidament quin sistema els pot proveir la dada que necessiten i fer la petició pertinent. Finalment el govern SOA també el consultarà per a validar que els serveis s’hagin creat segons aquest model.