Model semàntic

Estableix consistència entre el significat de la terminologia emprada a la Universitat.

Pendent de creació.