Full de ruta

Full de Ruta

El full de ruta planifica el model de maduresa al llarg del temps. Aquesta planificació s’estructura en fites i els passos per assolir-les. Durant l’any 2013 l’objectiu a nivell de governança SOA és treballar cap al nivell de maduresa de sistematització.
Per altra banda el full de ruta SOA 2013 inclou accions per desenvolupar l’arquitectura SOA (ampliar el model de dades i definició de l’arquitectura SOA) així com accions per millorar la infraestructura de catàleg i processos mitjançant la implementació d’un pilot d’una nova eina de govern.